Ordİnaryus Profesör Dr. Afksendİyos Kalangos
Ord. Prof. Dr. Kalangos 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini birincilikle bitirerek doktor olmuş, mecburi hizmetini 1984-1986 yılları arasında Giresun'da adli hekim ve cezaevi hekimi olarak yaptıktan sonra, 1991yılında uzmanlık eğitimimi Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisinde tamamlayan Kalangos, Londra ve daha sonra Paris’ te üst uzmanlık eğitimi almıştır. 1993 senesinde Cenevre Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp ve damar cerrahı olarak görevime başlayan Ord. Prof. Dr. Kalangos sırasıyla ,1998 senesinde Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinin kürsü başkan yardımcılığına, 2001 senesinde kürsü başkanlığına ve 2011 senesinde Kardiovasküler Merkez'inin direktörlüğüne atanmıştır.

2006 senesinde Cenevre üniversitesinde "Ordinaryüs Profesör" olmuştur. 300'u aşkın makalesi olan Ord.Prof. Dr. Kalangos ve 800'e yakın konferansta davetli konuşmacı olarak yer almıştır.

Ord. Prof. Dr. Kalangos 1998 senesinde kalp alanında ihtiyaç sahibi çocuklara gelişmekte olan 25 ülkede hizmet veren yardımsever "Herkes için Kalp" derneğini Cenevre'de kurulduktan sonra, 2000 yılında İsviçre'de "Kalangos Vakfını" ve 2015 senesinde ise Türkiye'de "Kalangos Vakfını" kurmuştur. 2012 senesinde Amerika'da "Global Heart Network" vakfını kurarak kalp alanındaki yardımseverlik hizmetlerimi tüm gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç sahibi bebek ve çocuklarına sunmaya başlamıştır.

İki defa Nobel ödülü adaylığı, kalp cerrahisinde geliştirdiği onlarca ameliyat tekniği ve özellikle biyoemilir kapak halkasının bebek ve çocuklara sunduğu yeni kapak tamir imkanları ile Eritre'den Madagaskar'a, Kamerun'dan Azerbaycan'a az gelişmiş ülkelerde 20.000’e yakın bedelsiz ameliyatları ve kurduğu 5 kalp enstitüsü de yetişen 100’e yakın kalp cerrahı, kardiyolog ve sağlık ekibi ile hayalleri ve özellikle hasta bebek ve çocuklara sunmak istediği hizmetleri hız kesmeden devam etmektedir.